JA-114E

Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID

Klávesnice jsou hlavním přístupovým prvkem pro ovládání zabezpečovacího systému. Podle typu jsou vybaveny LCD displejem, ovládacími klávesami
a čtečkou RFID. Je možné k nim připojit až 20 ovládacích segmentů a tím pružně reagovat na velikost instalace a potřebu ovládat jednotlivé sekce.
Mají jednoduchou signalizaci, která poskytuje přehled o stavu systému (sekcí a programovatelných výstupů). Ovládání je velmi snadné.

Rozměry sběrnicový
Napájení 102 x 128 x 33 mm
Příkon při použití externího napájení 12 V ze sběrnice ústředny 
Proudová spotřeba při záloze (klidová) 15 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu 50 mA
Pracovní frekvence RFID 125 kHz
Provozní teplota -10 °C až +40 °C

REFERENCE