Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých škod. EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku a osob. Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů, koncová a popřípadě ovládací zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště dohledového poplachového a přijímacího centra (DPPC), které je umístěno u hasičského záchranného sboru (HZS).

Požární hlásiče (EPS)

Funkcí požárních hlásičů je zjistit požár a informovat ústřednu. Hlásiče požáru jsou tlačítkové nebo automatické. Tlačítkové jak už z názvu vyplývá se využívají pro ruční ohlášení a automatické reagují na změny v prostředí a zasílají potřebné informace do ústředny EPS, která je následně vyhodnotí.

Ústředna elektrické požární signalizace (EPS)

Základní součástí EPS je ústředna, která vyhodnocuje informace z jednotlivých čidel a informuje obsluhu o stavu systému. Při vzniku nebezpečí nebo poruchy na některém čidle informuje ústředna o události určeným způsobem.

Přídavná zařízení (EPS)

OPPO: Pro usnadnění obsluhy ústředny EPS jednotkou PO v případě požáru signalizovaného EPS se připojují tzv. Obslužná pole požární ochrany (OPPO), jejichž prostřednictvím je možné provádět základní obsluhu EPS.

KTPO: Pro usnadnění vstupu jednotky hasičského záchranného sboru do objektu je možné použít Klíčový trezor požární ochrany (KTPO), ve kterém je uložen klíč od objektu.

Akustická a optická signalizace

Vnitřní sirény a zábleskové majáky se používají jako doplněk pro akustickou a optickou signalizaci poplachových stavů (vloupání, požár, tísňový poplach, otevření trezoru neautorizovanou osobou, narušení perimetru rozsáhlého objektu atd.). Vnitřní sirény se taky používají pro vytvoření akusticky nesnesitelného prostředí v případě, kdy není instalovaná venkovní siréna.

REFERENCE