INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES

Tato internetová stránka (dále jen „web“) je provozována správcem – společností Digilive s.r.o., se sídlem V Humnech 1590, 686 04 Kunovice, Česká Republika, IČO: 27686728, DIČ: CZ27686728, (dále jen „Správce“) za účelem poskytování služeb uživatelům (dále jen „uživatel“ nebo „vy“) webu. 

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak je web využíván.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část webu je nejvyhledávanější a analyzovat chod webu. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies byly automaticky akceptovány.

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech. Máte však možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby se cookies před uložením zobrazily nebo je zásadně odmítnout. Bližší informace k nastavení cookies a jejich změně získáte u nejběžnějších prohlížečů zde: 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html 
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265 

Upozorňujeme, že se změny nastavení vždy týkají jen daného prohlížeče. Pokud používáte různé prohlížeče, musíte nastavení také změnit odděleně. Mimoto můžete cookies ze svého paměťového média kdykoli vymazat. Další informace získáte ve funkci pomocí svého prohlížeče nebo operačního systému.

Kdykoliv můžete nastavit svůj prohlížeč, aby akceptoval všechna cookies, odmítl je, nebo indikoval, kdy je cookie odesíláno. Upozorňujeme, že web je nastaven na práci s povoleným použitím cookies, a proto některé vlastnosti webu nemusejí správně fungovat, pokud bude použití cookies odmítnuto.

IP adresa

IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat je nutné znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Zpracovávané osobní údaje:

Správce prostřednictvím webu zpracovává následující kategorie osobních údajů a informací o Vás:

Údaje o užívání. Správce může zpracovávat údaje, jak používáte web vaším počítačem, telefonem nebo jiným zařízením, kterým přistupujete na web. Například můžeme zpracovávat:

  • Údaje o zařízení: hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení;
  • Log: čas a dobu používání webu, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet;
  • Lokační údaje: údaje o Vaší poloze získané různými technologiemi na určení polohy, jako jsou například GPS, Wi-Fi přístupové body nebo jiné senzory, které nám mohou poskytnout údaje o blízkých zařízeních;
  • Jiné údaje: údaje o Vašem užívání webu, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo použijete stránky nebo aplikace třetích stran ke spolupráci s námi

Účel zpracování a jeho popis:

Osobní údaje zpracováváme a využíváme pro následující účely:

Zajištění funkčnosti webu. Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby byl web použitelný tak, že umožní základní funkce jako např. navigace stránky, přístup k zabezpečeným sekcím webu, rychlé načtení obsahu či ověření uživatele. Web nemůže správně fungovat bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné.

Uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu. Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si web uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další.

Měření návštěvnosti webových stránek. Analytické cookies vlastní, která slouží k měření návštěvnosti a neobsahuje unikátní identifikaci uživatele.

Statistika a analýza chování uživatele. Osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na webu. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty, z kterých je možné dohledat subjekt údajů pomoci určité kombinace osobních údajů subjektu v interních databázích.

Jak zpracováváme Vaše údaje:

Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména sběr, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účely definované výše. Co se týče zdroje osobních údajů, jsou získávaný přímo od Vás. V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

Dobrovolnost zpracování osobních údajů:

Některé osobní údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu Správce nebo třetí osoby. To se týká zejména cookies zpracovávaných za účely: 

  • zajištění funkčnosti webu,
  • uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu a 
  • měření návštěvnosti webových stránek. 

Pro ostatní účely zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a poskytnutí údajů pro takové zpracování je z Vaší strany dobrovolné, tj. tyto údaje nejste povinen nám poskytovat. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil, nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Doba zpracování:

V případě cookies sloužících k zajištění funkčnosti webu se zpracování ukončuje po skončení relace. V případě cookies sloužících k uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány nejvíce po dobu 6 měsíců od ukončení poslední relace uživatele. 

V případě zpracování na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou osobní údaje zpracovány po dobu platnosti souhlasu uvedenou v textu souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Poskytnuté a získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech zpřístupnit dalším stranám, kterými jsou analytické a statistické společnosti zejména: 

Google Analytics

Web využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), využívající cookies, která umožňuje analýzu způsobu užívání webu jejími uživateli. Konkrétně informace vygenerované souborem cookie o užívání webu (včetně Vaší IP adresy) mohou být společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování webu a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na webu a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno výše nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce webu.

Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech webech, navštivte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

Další subjekty 

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

V rámci služby Google Analytics a/nebo využívání analytických cookies může docházet k předávání Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek.